Främmande nära
Människor och medicin över gränserna förr och nu

Motzi Eklöf, red.

ISBN 978-91-983319-7-4

NY ! 200 kr

GRÄNSÖVERSKRIDANDE MEDICINHISTORIA

I sjutton fascinerande fallstudier beskriver forskande författare hur nationella, kulturella, professionella och privata gränser överskridits i svensk medicinhistoria. De berättar om museala kuriositeter, medicinturism, vetenskaplig källarverksamhet, smittande rakborstar, läkaren som patient och mycket mera. Dåtida företeelser relateras till nutida hanteringar och värderingar. Boken är rikligt illustrerad med historiskt bildmaterial.

 

Bokens författare

Motzi Eklöf
Hjalmar Fors
Karl Gratzer
Kristina Gustafsson
Ann Gustavsson
Dan Jibréus
Lena Lennerhed
Olof Ljungström
Daniel Normark
Anders Ottosson
Håkan Tunón
Jonatan Wistrand

 

Informationsblad

Om Främmande nära

"Inspirerande, lättsmälta och välillustrerade essäer och historietter, alla med referenser. ... Uppiggande aha-upplevelser utlovas för alla med medicinhistoriskt intresse och läslust."
Christian Olsson, BtJ-häftet

 

"Det finns inte ett kapitel i den här boken som inte väcker intresse eller kittlar fantasin på något sätt. Det korta formatet och den icke-akademiska tonen gör dessutom läsningen ledig och rapp. Att den brokiga samling verksamheter och aktiviteter som på ett eller annat sätt sorterar under medicinens paraply, i hög grad präglas av människors gränsdraganden - retoriska och faktiska - framgår med önskvärd klarhet genom hela boken."
Västerbottens-Kuriren

 

"läsaren får med sig många fascinerande fakta. […] Sammantaget är 'Främmande nära' en läsvärd medicinhistorisk bok för den som vill få nya perspektiv på dagens medicinska praktik, men också rusta sig inför den ständigt föränderliga framtiden."
Tomas Bro, Läkartidningen

 

"Många av bidragen ger verkligen mersmak. … Även läsare som är väl bevandrade i medicinens historia har mycket att hämta i verket, för oavsett hur påläst någon är inom området innehåller bidragen garanterat tidigare okända historier."
Urban Josefsson, Uppsala medicinhistorisk årsskrift


Webbdesign: idehjulet.se