Startsida Forskning & information Formgivning & Förlag Bok & Papper Kontakt

Humanimalt
Oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu

Motzi Eklöf (red)

Humanmedicin möter djurmedicin i en rad aktuella historiska fallstudier. Forskare skriver kort och spännande - både roande och oroande - om epidemier, vaccination och dissektion, om mat, medicin och bot ur historiskt och nutida perspektiv. De sätter in välkända fakta i nya sammanhang, visar på oväntade samband och ställer angelägna frågor. Boken handlar om vår relation till djur för olika syften, och handlar därmed också om vår relation till oss själva. Den är rikligt färgillustrerad med historiskt bildmaterial.


"I ett vidgat perspektiv kan boken Humanimalt alltså ses som en One Health-inspirerad historieskrivning av förhållanden mellan människors och andra djurs hälsa och ohälsa, om hur förhållandet mellan humanmedicin och veterinärmedicin utvecklats, och ytterst om de historiskt betingade relationerna mellan människor, andra djur och deras ekosystem. Boken vänder sig till en bred läsekrets bland såväl professionella yrkesutövare som en intresserad allmänhet."

Ur Förord av Martin Holmberg & Britta Lundgren

 

ISBN 978-91-983319-4-3

Bokens författare: Lars-Erik Appelgren, Henrik Björck, Elin Björk, Motzi Eklöf, Marianne Elvander, Ann Gustavsson, Cecilia Jernberg, Maria Josephson, Marie Clark Nelson, Christer Nordlund, Charles Olsson, David Thorsén, Alexandra Waluszewski, Johanna Widenberg

Pris 200 kr

Om Humanimalt


"Denna eleganta och följsamt illustrerade antologi handlar om gräns- och artöverskridande studier av människors och djurs hälsa och sjukdomar […] Prosan är för ändamålet väl anpassad och Humanimalt torde, inte minst genom den pågående pandemin och kopplingen mellan coronavirus, fladdermöss och djurhållning, kunna intressera en bred läsekrets."
Johan Kärnfelt, BTJ-häftet nr 13 2020


Webbdesign: idehjulet.se