Björnkulten
Myten kvinnan naturen


Åsa Liljenroth

Boken utkommer i juni 2022.

ISBN 978-91-986122-2-6. Mjukband, illustrerad.

”Jag ska ta dig med på en resa till det förflutna som tar sin början långt uppe i norr och har pågått i årtusenden.”

Björnkulten är en arktisk skapelsemyt från jägar- och samlarepoken om en förbindelse mellan en kvinna och en björn som bildar en ny klan. Åsa Liljenroth beskriver här på ett djupgående sätt myten och dess innebörd under olika tider och kulturer. Boken skildrar björnens betydelse i samiska ritualer och hällristningar, i stjärnbilder, i Kalevala-eposet, i björngravar i Europa och mycket mera. Författaren tolkar även myten i både text och bild som en kvinnas individuationsprocess genom C. G. Jungs analytiska psykologi och alkemins symbolvärld.

Åsa Liljenroth är född och uppvuxen i Sverige, men lever idag i Österrike. Hon är leg. psykoterapeut med inriktning analytisk psykologi enligt C. G. Jung och har sin mottagning i Wien. Hennes tidigare böcker om nordisk mytologi och psykoterapi är utgivna på tyska. Björnkulten har översatts av Marianne Kristoffersson.

Infoblad

230 kr


Om Björnkulten

Författaren dyker ner i olika vetenskapliga verk för att kunna tolka björnmyten genom tiderna, vilket leder till en intressant läsning med nya infallsvinklar. ... Att hon utgår från sin syn, uppskattas likaledes som de många exempel som förklarar symboliken, även om terminologin kan förefalla knepig för icke sakkunniga.

Ines Lohr, BtJ-häftet 12 2022


Webbdesign: idehjulet.se