Startsida Forskning & information Formgivning & Förlag Bok & Papper Kontakt

 

Böcker
Pappersvaror
Handla här
 

Böcker

 

 

  Pris:

Vård- och medicinhistoriskt erbjudande

 
Främmande nära. Motzi Eklöf (red)
NY! 200 kr
Bevakade ögonblick. Fotograf John Eklöf. 270 kr

Motzi Eklöf (red).
Humanimalt

Oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu

200 kr.

 

Barbro Gustafsson, Ingrid Sandin, Louise Seimyr, Lena Lundh,
Lillemor Sundström, Gunnel Svedberg. Psyksystrar berättar
(Exempla 2019)

180 kr
Motzi Eklöf, red: Medicinska moraler och skandaler. Vetenskapens (etiska) gränser. Stockholm: Carlssons (2019). 220 kr
Motzi Eklöf: Fallet Blända (Exempla 2018) 200 kr
Motzi Eklöf: Läkarens ethos (Nytryck Exempla 2018) 200 kr

Ulf I. Eriksson: Ett möjligt liv (Exempla 2017)

150 kr

Motzi Eklöf: Variola & Vaccinia (Exempla 2016)

200 kr

Motzi Eklöf: Homeopati i Sverige (Carlssons 2014)

200 kr

Motzi Eklöf, red: Naturen, kuren & samhället (Carlssons 2011)

200 kr

Motzi Eklöf: Läkare och läkekonster (Carlssons 2010)

50 kr vid köp tillsammans med annan bok

Motzi Eklöf: Kurkulturer (Carlssons 2008)

Nu 100 kr!


Böcker Pappersvaror Handla här

Webbdesign: idehjulet.se