Böcker
Pappersvaror
Handla här
 

Böcker

 

 

  Pris:

Vård- och medicinhistoriskt erbjudande

 

Inom/Utom. Motzi Eklöf (red)
(Exempla 2021)

 

NY! 200 kr
Främmande nära. Motzi Eklöf (red)
(Exempla 2021)
NY! 200 kr
Bevakade ögonblick. Fotograf John Eklöf.
(Exempla 2020)
250 kr

Motzi Eklöf (red).
Humanimalt

Oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu
(Exempla 2020)

200 kr.

 

Barbro Gustafsson, Ingrid Sandin, Louise Seimyr, Lena Lundh,
Lillemor Sundström, Gunnel Svedberg. Psyksystrar berättar
(Exempla 2019)

180 kr
Motzi Eklöf, red: Medicinska moraler och skandaler. Vetenskapens (etiska) gränser. Stockholm: Carlssons (2019). 220 kr
Motzi Eklöf: Fallet Blända (Exempla 2018) 200 kr
Motzi Eklöf: Läkarens ethos (Nytryck Exempla 2018) 200 kr

Ulf I. Eriksson: Ett möjligt liv (Exempla 2017)

150 kr

Motzi Eklöf: Variola & Vaccinia (Exempla 2016)

200 kr

Motzi Eklöf: Homeopati i Sverige (Carlssons 2014)

200 kr

Motzi Eklöf, red: Naturen, kuren & samhället (Carlssons 2011)

200 kr

Motzi Eklöf: Läkare och läkekonster (Carlssons 2010)

50 kr vid köp tillsammans med annan bok

Motzi Eklöf: Kurkulturer (Carlssons 2008)

Nu 100 kr!


Böcker Pappersvaror Handla här

Webbdesign: idehjulet.se