Startsida Forskning & information Formgivning & Förlag Bok & Papper Kontakt

 • Utredningar
 • Forskning
 • Omvärldsanalys & strategi
 • Föreläsningar
 • Uppdragsutbildningar
 • Moderatoruppdrag
 • Skribent- och redaktörsuppdrag

 • Medicin & Humaniora
 • Hälsa och samhälle
 • Vård- och medicinhistoria
 • Etik & juridik i vården
 • Kost och hälsa
 • Medicinsk pluralism

 

Verksamhetsansvarig: Motzi Eklöf, fil dr och docent i hälsa och samhälle.

Kontakt: me(at)exempla.se

 

Webbdesign: idehjulet.se