Startsida Forskning & information Formgivning & Förlag Bok & Papper Kontakt

BÖCKER AV MOTZI EKLÖF UTGIVNA PÅ ANNAT FÖRLAG (I URVAL)

Motzi Eklöf, red. Boken kommer i september 2019
Medicinska moraler och skandaler. Vetenskapens (etiska) gränser
(Carlssons 2019)

Läs mer

Elisabeth Christiansson, Motzi Eklöf, Karin Jansson Berg &
Nils Johan Tjärnlund:
Se människan! En bok om Ersta diakoni
(Förlaget Näringslivshistoria 2017)

Läs mer

Motzi Eklöf:
Homeopati i Sverige - en kontroversiell medicinhistoria
(Carlssons 2014)

Pris: 200 kr (beställning)   

Läs mer

Motzi Eklöf:
Kurkulturer. Bircher-Benner, patienterna och naturläkekonsten
(Carlssons 2008)

Pris: 200 kr (beställning)

Läs mer

 

 

Motzi Eklöf (red.):
Naturen, kuren & samhället. Vård på sanatorier och kurorter ca 1870-2010 (Carlssons 2011)

Pris: 200 kr (beställning)

Läs mer

Motzi Eklöf:
Läkare och läkekonster
(Carlssons 2010)

Pris: 50 kr vid köp tillsammans med annan bok

Läs mer


Webbdesign: idehjulet.se