BÖCKER AV MOTZI EKLÖF UTGIVNA PÅ ANNAT FÖRLAG (I URVAL)

Motzi Eklöf, red.
Medicinska moraler och skandaler. Vetenskapens (etiska) gränser
(Carlssons 2019)

Läs mer

Elisabeth Christiansson, Motzi Eklöf, Karin Jansson Berg &
Nils Johan Tjärnlund:
Se människan! En bok om Ersta diakoni
(Förlaget Näringslivshistoria 2017)

Läs mer

Motzi Eklöf:
Homeopati i Sverige - en kontroversiell medicinhistoria
(Carlssons 2014)

Pris: 200 kr (beställning)   

Läs mer

Motzi Eklöf:
Kurkulturer. Bircher-Benner, patienterna och naturläkekonsten
(Carlssons 2008)

Pris: 200 kr (beställning)

Läs mer

 

 

Motzi Eklöf (red.):
Naturen, kuren & samhället. Vård på sanatorier och kurorter ca 1870-2010 (Carlssons 2011)

Pris: 200 kr (beställning)

Läs mer

Motzi Eklöf:
Läkare och läkekonster
(Carlssons 2010)

Pris: 50 kr vid köp tillsammans med annan bok

Läs mer


Webbdesign: idehjulet.se