Tillbaka

INOM/UTOM

Kropp, själ och samhälle i medicinens gränsland förr och nu
Motzi Eklöf, red.


Utgiven 2021.
137 s, mjukband med flikar.
ISBN 978-91-983319-8-1

Pris: 200 kr

KULTURHISTORISKA FALLSTUDIER


Hur blir en människa människa? Hur formas hon av inre respektive yttre faktorer? Frågorna är gemensamma nämnare för en rad kulturhistoriska fallstudier i medicinens marginaler. I korta kapitel beskriver 13 författare olika relationer mellan människans inre och yttre, mellan kropp och själ i sitt samhälleliga sammanhang. Här samsas mikroskop med monster, spiritister med lammblod, deformerade skallar med tatueringar, parasiter med musik och mycket mera. Boken är rikligt illustrerad med historiskt bildmaterial.

Detta är den tredje fristående volymen i en gränsöverskridande medicinhistorisk antologi-trilogi efter Främmande nära (2021) och Humanimalt (2020), utgiven med stöd från Statens kulturråd.


BOKENS FÖRFATTARE

Boel Berner
Maria Björkman
Maja Bondestam
Motzi Eklöf
Julia Falk
Ann Gustavsson
Dan Jibréus
Lauren LaFauci
Pia Laskar
Anton Runesson
Jonatan Samuelsson
Håkan Tunón
Björn Wrangsjö
Eva Åhrén


Infoblad

 

 

Om inom/utom

"visst blir det spännande läsning! … Missfall, monster, mikroskopi; tatueringar, transfusioner och trepanationer är bara några av de ofta fantasieggande och kuriösa inslagen. Illustrationerna är av högsta rang, urval såväl som återgivning. … Bokens redaktör … fortsätter att fylla luckor och öppna ögon på alla intresserade läsare, i samtida tvärvetenskaplig undersökning av människovillkoren i medicinhistorien."
Christian Olsson, BtJ-häftet 17, 2021

 


 

Tillbaka

 Webbdesign: idehjulet.se