Tillbaka

Motzi Eklöf: Kurkulturer. Bircher-Benner, patienterna och naturläkekonsten
(Carlssons 2008)
Nu 100 kr !

En bok om Bircher-Benner - läkaren som utgick från tarmens betydelse för kroppslig och själslig hälsa - en "rawfood"-pionjär innan ordet blev ett begrepp, och den äkta müslins upphovsman!

Kurkulturer är både medicinhistoria och ett stycke kulturhistoria. I centrum står den schweiziske läkaren Maximilian Bircher-Benner (1867-1939), som tog emot kurpatienter från många länder, inte minst Sverige. Med patienternas val och erfarenheter i fokus beskrivs här ett pluralistiskt medicinskt landskap. Läkare och lekmän, reformrörelser och behandlingsformer som sedan länge avfärdats och dömts ut som ovidkommande var högst levande realiteter under 1900-talets första hälft. Och fortfarande utgör olika former av naturläkekonst och näringsreform centrala aspekter av människors gränsöverskridande sökande efter en trovärdig vård.

Ett omfattande journalmaterial över Bircher-Benners patienter från Sverige har utgjort en viktig kunskapskälla. Boken är rikt illustrerad, även i färg.

Om Kurkulturer

"Boken är en fyndgruva för alla som har intresse av naturmedicinens utveckling under tiden mellan åren 1900 och 1945 i Schweiz och Tyskland samt dess därpå följande utveckling i Sverige."

Gregor Katz, Läkartidningen

 

"sträckläseinbjudande … Via kurmiljön drar Eklöf upp viktiga frågor om medicinska kulturer och marknader. Hon visar hur mångfacetterat landskapet var och hur patienter sökt sig fram i medvetna val mellan olika alternativ."

Karin Johannisson, Dagens Nyheter

http://www.dn.se/arkiv/kultur/musli-sex-och-starkande-inpackningar/

 

LIKNANDE LÄSNING


De sökte vård över gränserna. Patienter från Sverige på kur i Schweiz hos läkaren Bircher-Benner 1928-1939 (Läkartidningen 2008)

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/8/8572/LKT0803s147_150.pdf

Vegetarisk (rå)kost och det reformerade livet: Maximilian Bircher-Benner och de svenska hälsokoströrelserna (Lychnos 2005)

http://www.vethist.idehist.uu.se/lychnos/articles/2005-85.pdf

 

Tillbaka

 Webbdesign: idehjulet.se