Tillbaka

Motzi Eklöf (red.): Naturen, kuren & samhället. Vård på sanatorier och kurorter ca 1870-2010
(Carlssons 2011)Boken handlar om kurorter och sanatorier som under lång tid spelat en viktig roll för samhällets hälso- och sjukvård. Vårdformernas betoning på "naturliga" behandlingsmetoder väcker förnyat intresse idag. Här kan läsas om hälsosamma kurmiljöer i barrskogsdoftande inland, vid solig kust och i fjälltrakter med luftburen hälsa, om pionjärer inom alkoholistvården, om flickor och unga kvinnor på kurort, om kronikervård, om barfotavandringar i daggvått gräs och plikten till ett glatt sinnelag, men också om barndomsminnen av övergrepp på tuberkulossanatorier.

En rad klassiska namn som förbinds med brunnsorter och kurmiljöer återkommer i boken, varav några är i verksamhet än idag: Loka, Porla, Ryd, Mösseberg, Apelviken, Hultafors och Mörsil. Läkare och andra som haft stort inflytande på vården porträtteras. Även patienter lämnar starka intryck via bland annat vykort och muntliga berättelser. Historiker, idéhistoriker och kulturvetare medverkar med nyskrivna texter baserade på omfattande källmaterial i den rikt illustrerade boken.

Bokens författare: Motzi Eklöf, Anna-Karin Frih, Staffan Förhammar, Olav Hamran, Henrik Karlsson, Svenbjörn Kilander, Leif Kindblom, Ellen Lange, Elisabeth Mansén, Anna Prestjan och Eva Vikström.

Om Naturen, kuren & samhället

"En antologi för alla med intresse för svensk kultur- och medicinhistoria".

Christian Olsson, Bibliotekstjänst

 

"en mycket läsvärd samling och ämnet är fortfarande aktuellt, om än formerna i dag är mestadels annorlunda. Som Motzi Eklöf skriver i sitt instruktiva förord: "Det nyväckta intresset för allt från spa över fysisk rehab till trädgårdsterapi sätter fingret på kontinuitet och förändring på området. Varför nu? … Frågorna kan inte besvaras utifrån ett strikt medicinskt perspektiv." Skaffa den intressanta boken! Och jag garanterar både givande läsning och tankeväckande perspektiv."

Nils O Sjöstrand, Svensk medicinhistorisk tidskrift

 

"underhållande antologi"

Anneli Jordahl, Svenska Dagbladet

http://www.svd.se/vatten-som-livets-ursprung-och-universalkur

 

"ett intressant och lättläst tidsdokument som varmt rekommenderas"

Eva Ahlsten, Uppsala medicinhistoriska förening


LIKNANDE LÄSNING

Neurosis. Patienter, diagnoser och terapier i sjundedagsadventistisk vård 1935-1985 (Lychnos 2011)

https://lychnosblog.files.wordpress.com/2017/04/2011-142.pdf

 

"Den problematiska medicinska integrationen".

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1603/0

 

Tillbaka

 Webbdesign: idehjulet.se