Startsida Forskning & information Formgivning & Förlag Bok & Papper Kontakt

Psyksystrar berättar

Bokens författare är:
Barbro Gustafsson, Ingrid Sandin, Louise Seimyr, Lena Lundh, Lillemor Sundström, Gunnel Svedberg.

Ny!
Häftad, illustrerad.
ISBN 978-91-983319-6-7
Pris: 180 kr (Beställning)

De är sex sjuksköterskor som arbetat med psykiatrisk vård under ett långt yrkesliv. De har upplevt och själva medverkat till en psykiatri i förändring - från medicinskt dominerad slutenvård till sektoriserad öppenvård. De har också upplevt och medverkat till en vårdutbildning i förändring - från lärlingssystem till högskoleutbildning i omvårdnad och vårdvetenskap.
Här berättar de personligt och reflekterande om patienter och personal, händelser och förhållanden i arbetet med och mot psykisk ohälsa, i Sverige och internationellt. Även de lidandes röster lyfts fram.

För första gången beskrivs här den psykiatriska vårdens utveckling i Sverige under det gångna halvseklet utifrån sjuksköterskors perspektiv. Boken är unik vårdhistorisk läsning. Författarnas erfarenheter och kunskaper om de mellanmänskliga relationerna är relevanta även idag.

Utdrag

Om Psyksystrar berättar

"ÄNTLIGEN! Nu kommer en historiebok om den svenska psykiatrihistorien ur ett omvårdnadsperspektiv. […] Det är en lättläst bok som väcker intresse redan från start. […] Det stora arbete som gjorts av dessa psyksystrar och deras kollegor i arbetet med och mot psykisk ohälsa kommer fint fram i boken."
Joffen Kleiven, Psyche nr 1 2020

Deras berättelser ligger mycket närmre patienternas vardagliga och djupt mänskliga behov än vad "läkarvinjetter" brukar göra. Deras utbildningsinsatser väcker respekt. … det som griper tag i läsaren är […] mest deras skildringar av arbetsplatsernas miljö och betydelsefulla möten med både patienter och kolleger.
Björn Wrangsjö, Svensk psykiatri
http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2020/03/Svensk-Psykiatri-nr1-2020.pdf


Webbdesign: idehjulet.se