Tillbaka
Se människan

Elisabeth Christiansson, Motzi Eklöf, Karin Jansson Berg & Nils Johan Tjärnlund: Se människan! En bok om Ersta diakoni (Förlaget Näringslivshistoria 2017)
Ersta diakoni har en fantastisk historia som sträcker sig över hela tre sekler. Utifrån ett unikt och omfattande bildmaterial ger boken en inblick i den verksamhet som bedrivits genom åren, och de människor som passerat revy, såväl medarbetare som patienter, boende och andra. Boken skildrar inte minst alla de kvinnor som vigde sina liv åt att tjäna andra inom diakoni, sjukvård, socialt arbete och omsorg. Erstas historia är också historien om det framväxande välfärdssamhället och de enskilda och ideella aktörernas, initiativ, insatser och betydelse för samhällets institutioner. Ansvaret för vård och omsorg har inte alltid varit det offentligas uppgift - långt därifrån. Erstas historia är inte minst historien om Södermalm i Stockholm. Silhuetten från "Staden på berget" har präglat stadsdelen sedan 1800-talet, och det var till Ersta Södermalms arbetarbefolkning vände sig med sina krämpor. Ersta har ofta gått före och visat vägen i det sociala och omvårdande arbetet. Det diakonala uppdraget är detsamma nu som för över 160 år sedan: att se människan, att tjäna, lindra, bota och stötta. Även i en sekulariserad värld.

I boken skildras Ersta diakonis historia i huvudsak utifrån tre olika forskares perspektiv: Elisabeth Christiansson som skrivit om diakoni och socialt arbete, Motzi Eklöf om sjukhuset, läkarna, patienterna och den medicinska vårdens historia och Nils Johan Tjärnlund om den sociala utvecklingen och byggnadernas historia. Redaktören Karin Jansson Berg har bidragit med texter av mer allmän karaktär.

Om Se människan!

"Det finns i boken intresseväckande porträtt på läkare och andra ledare som arbetat på Ersta. […] Boken är ett praktverk med ett rikt bildmaterial. Avslutningsvis: Ersta har, under mottot "Se människan!", i 160 år varit en trygg tillflyktsort för sjuka och utsatta grupper. Låt denna fristad få leva vidare!"
Jan Halldin, Socialmedicinsk tidskrift
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1751

 

Tillbaka

 Webbdesign: idehjulet.se