Ett kulturhistoriskt hus i Malmköping

Kungliga Södermanlands regemente huserade i Malmköping och började år 1785 uppföra en byggnad som blev känd som officersmässen. Efter att militären lämnat köpingen 1921 såldes regementsbyggnaden till Malmköpings kommun. År 1923 invigdes huset som kommunens stadshus. Hundra år senare står den tidigare mässen i nuvarande Flens kommun som ett centralt kulturhistoriskt arv. Köpingen är utnämnd till riksintresse för kulturmiljövården, med bevarad 1700- och 1800-talsbebyggelse.

Men hur kom regementsbyggnaden i Flens kommuns ägo? Och vem skulle kunna förvalta byggnaden i framtiden? Här presenteras hittills okända historier kring byggnadens bakgrund. Följ med på en vindlande och märklig resa genom husets ägandehistorik via kartor och annat arkivmaterial.

En utställning om Ett kulturhistoriskt hus i Malmköping 1785-2023 på 3 roll-ups 80 x 200 finns att hyra via Exempla eller Malmköping.nu (info[at]malmkoping.nu).

150 kr

 


Webbdesign: idehjulet.se