Det obändiga livet

Tankebok om svår sjukdom och förvandling

Alrik Williams

I Det obändiga livet har Alrik Williams samlat fragment och tankar från livet som svårt sjuk i dödens skugga - reflektioner som handlar om vårt förhållningssätt till både liv och död. Efter en cancerdiagnos och omfattande operation behövde Alrik Williams omdefiniera sin tillvaro som levande i ny skepnad och med ett växande medvetande om livets förvandlingar. Efter en utdragen konvalescenstid drev han under några år en sida på Facebook - Forum för de döende - som blev en viktig kommunikationskanal för människor vilka drabbats av svår sjukdom och/eller hamnat i en döende situation. Tankeboken med korta texter till varje dag på året är ett angeläget bidrag till samtal med oss själva och våra medmänniskor.

Förord av författaren Ulf I. Eriksson.
Efterord av Jenny-Ann Gunnarsson, End of Life Doula.
Utkommer december 2022. ISBN 978-91-986122-3-3.

Mer info

230 kr

 

Om Det obändiga livet

"Jag är som en katt med nio liv"
Alrik Williams intervjuas i podcasten Min död min begravning, avsnitt 31. Lyssna på intressanta och hoppingivande reflektioner via någon av länkarna nedan:

https://open.spotify.com/episode/17IB1i4BP8xzDuCZnay4sC

https://shows.acast.com/min-dod-min-begravning/episodes/31-alrik-williams

https://podcasts.apple.com/se/podcast/31-alrik-williams-jag-är-som-en-katt-med-nio-liv/id1579021545?i=1000596192240

Instagram: @mindodminbegravningpodcast

 

"I det obändiga livet skriver författaren uppriktigt och ärligt, och utgår från den egna sjukdomshistorien samtidigt som han berör stora frågor. Han skriver om att leva med döden nära inpå livet, om att vakna med gryningsfasa, om att hitta överlevnadsstrategier och om att varje dag omdefiniera sitt liv. Men Williams kommer också med samhälls- och samtidskritik. … I texterna ryms även ljusglimtar och tacksamhet. … Även om formen är en dagbok, kan läsaren med fördel bläddra och läsa fritt i denna tankebok om livet och döendet."

Håkan Stenow, BtJ-häftet nr 1 2023


Webbdesign: idehjulet.se