Det obändiga livet

I Det obändiga livet har Alrik Williams samlat fragment och tankar från livet som svårt sjuk i dödens skugga - reflektioner som handlar om vårt förhållningssätt till både liv och död. Efter en cancerdiagnos och omfattande operation behövde Alrik Williams omdefiniera sin tillvaro som levande i ny skepnad och med ett växande medvetande om livets förvandlingar. Efter en utdragen konvalescenstid drev han under några år en sida på Facebook - Forum för de döende - som blev en viktig kommunikationskanal för människor vilka drabbats av svår sjukdom och/eller hamnat i en döende situation. Tankeboken med korta texter till varje dag på året är ett angeläget bidrag till samtal med oss själva och våra medmänniskor.

Förord av författaren Ulf I. Eriksson.
Efterord av Jenny-Ann Gunnarsson, End of Life Doula.
Utkommer december 2022. ISBN 978-91-986122-3-3.

Mer info

220 kr

 


Webbdesign: idehjulet.se