Ulf I. Eriksson, f. 1942

Egna verk
På intet stå. Anteckningar om Nietzsche, Rimbaud, Ekelund och andra (ellerströms 2014)
Ett liv efter födelsen. Om fria andars himmelska och tragiska erfarenhet (Vesper 2012)
Exempel. Anteckningar i levnadskonst (Symposion 1999)
Fria andar. Essäer om det antända livet (Symposion 1990)
Liv i överflöd. Prolegomena till Emilia Fogelklou (Åsak 1988)

Som utgivare
Mahmud Shabistari, Mystikens rosengård (ellerströms 2011)
Hjalmar Ekström, Utblottelse. Ett urval betraktelser ur Det fördolda lifvet (Eolit 2007)
Eric Hermelin, Blif en dåre! Marginalanteckningar och stridsskrifter (ellerströms 1997)
Marianne Hörnström, Flyktlinjer. Aningar kring språket och kvinnan (Symposion 1994)
Carl Jonas Love Almqvist, Svalkande eld. Betraktelser och meditationer (Symposion 1992)

Antologibidrag i
Öppenhet. En bok om Carl-Erik af Geijerstam (ellerströms 2011)
Den största lyckan. En bok till Vilhelm Ekelund, red. Per Erik Ljung och Helena Nilsson (ellerströms 1999)

Översättningar
Peter Kemp, Döden och maskinen. En introduktion till Jacques Derrida (Symposion 1990)
Gilles Deleuze, Nomadtänkande (Res publica nr 5-6, 1986)
Rosa Luxemburg, Masstrejk, parti och revolution (Arkiv klassiker 1983)

För- och/eller efterord till
bernt erikson, Finns egentligen inte men bor i frusen musik (2011)
Omar Khayyam, Rubaiyat, övers. Eric Hermelin (ellerströms 1993)

Redaktionellt arbete
I redaktionen för utgivningen av Friedrich Nietzsches samlade skrifter. Tidigare i redaktionen för Res publica
med mera

Tillbaka


Webbdesign: idehjulet.se