Ulf I. Eriksson: Ett möjligt liv. Angående Vilhelm Ekelunds ovidlådenhetstänkande

När den nyskapande och virtuose lyrikern Vilhelm Ekelund (1880-1949) överger sin poesi för att odla essäistikens och aforistikens incitativa konst, förvandlar han också den ortodoxa aforistiska diskursen - från poängjagande entydighet till de öppna ordens begreppspoesi. En "andra" poesi: subversiv och utopisk.

Ulf I. Eriksson ger i denna essäsamling personliga och följsamma inblickar i Ekelunds existentiella tänkande. För det ekelundska synsättet är konsten innefattad i levnadskonsten. Ovidlådenheten gäller också den bornerade esteticismens gourmétänkande. Hans konst syftar till ett suveränt utanför. - "Vara salt, vara eld är lefva. Det andra är död."

Hela boken kan ses som en sammanhängande essä i den kritiska traditionen, där det stora ämnet - Ett möjligt liv - med nödvändighet inviterar till ett taktfullt och experimenterande sätt att gå fram.

Ur förordet av Per Erik Ljung

Ur inledningen "Lifvet såsom möjlighet".

Boken är illustrerad med svart-vita naturfotografier av John Eklöf (1923-1995).
ISBN 978-91-983319-1-2

Pris: 150 kr (beställning)

 

Om Ett möjligt liv:

"jag rekommenderar den till var och en som vägrar anpassa sig till, eller vara del av den sjukdom som vår tid och vårt samhälle är"

Thomas Nydahl
http://nydahlsoccident.blogspot.se/2017/09/ulf-i-eriksson-ett-mojligt-liv-angaende.html"ett verk man istället för choklad och blommor skulle vilja ta med som gå-bort-gåva. [...] oerhört skarpsinnigt. Att läsa Ett möjligt liv är krävande och stundom närmast kvävande läsning. Samtidigt välgörande, vederkvickande. Det öppnar upp för ett möjligt liv som alternativ till det mögliga."

Robert Salmela, Kulturbloggen


"en kulturgärning att applådera",

Mattias Aronsson, Dala-demokraten
Länk: http://www.dalademokraten.se/kultur/bocker/vilhelm-ekelunds-saregna-livsverk"Om tiden med sin litteraturindustri är ur led är Eriksson ett motvärn",

Gunnar Lundin, Tidningen Kulturen
Länk: https://tidningenkulturen.se/utgavor/utgava-2018-02/23544-om-ovidladenhet

 

"Eriksson [vidgar] det idéhistoriska perspektivet för Ekelunds signalement på människan som en förening av krypare och rytare […] vill […] prisa Ulf I. Eriksson för att han har haft modet att nyttja essäistens frihet fullt ut och betyga min respekt för hans omfattande beläsenhet i krävande texter."
Inge Jonsson, Kristen Humanism 2020


Webbdesign: idehjulet.se