Tillbaka

Motzi Eklöf: Läkare och läkekonster (Carlssons 2010)
50 kr vid köp av annan bok

Vad kännetecknar en läkare? Är det helt enkelt en person med formell behörighet som legitimerad läkare, eller krävs det framför allt några särskilda personliga egenskaper och förmågor? Är det en titel som rentav behöver förtjänas med erkända terapeutiska framgångar? Och läkekonst - vad är det? Är all läkekonst god? Och går det att skilja mellan äkta respektive falsk bot?

I boken ges en initierad beskrivning av hur dessa frågor har ställts och besvarats i olika sammanhang från sekelskiftet 1900 fram till idag. I elva fristående studier presenteras några av de röster som bidragit till att forma det pluralistiska medicinska landskapet i Sverige. Mellan bokpärmarna får den svenska medicinens målsmän samsas med sina konkurrenter, med politiker, jurister, allmogen och Åsa-Nisse.
Några ämnen som tas upp är hur den ideale läkaren framställts i minnesteckningar i läkartidskrifter, framväxten av den svenska läkarkårens etiska kod, holism som svar på medicinens kris, läkekonster speglade i folklig kultur, kvacksalveriet i Läkartidningen och den rättsliga regleringen av alternativ medicin.

Om Läkare och läkekonster

"en tankeväckande bok som ställer viktiga frågor"

Merete Mazzarella, Upsala nya tidning

 

LIKNANDE LÄSNING

Vetenskap, läkekonst och läkarutbildning - ett historiskt perspektiv, Bilaga 3 i Läkarutbildningsutredningen (SOU 2013:15) Länk till hela utredningen inkl. bilagor:

http://www.regeringen.se/contentassets/eb82afde5a9045f4941c919721c615fb/for-framtidens-halsa---en-ny-lakarutbildning-hela-dokumentet-sou-201315

Kvacksalveriet - hett debattämne under hela seklet (Läkartidningen 2004)

http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2004/27831.pdf

 

Tillbaka


Webbdesign: idehjulet.se