Tillbaka

Medicinska moraler och skandaler. Vetenskapens (etiska) gränser

Motzi Eklöf, red.


200 kr

Macchiarini-affären har kallats värsta skandalen i svensk medicinhistoria. Men vad avgör att vissa händelser och företeelser inom vetenskap, medicin och vård ifrågasätts och betraktas som kontroversiella eller skandaler? Enligt vilka medicinska, vetenskapliga, etiska eller rättsliga normer?

I antologin behandlar forskare inom medicin- och vetenskapshistoria olika händelser och företeelser ur medicinsk teori och praktik i Sverige under 1900-talet, som hyllats eller kritiserats - eller har passerat obemärkt fram till nu. Kapitlen är fallstudier i olika medicinska moraler och vad som i vissa fall även betraktats som skandaler. Författarna beskriver hur händelserna hanterades då respektive idag, och diskuterar varför den etablerade historieskrivningen ser ut som den gör.

Antologins författare

Maria Björkman
Isabelle Dussauge
Motzi Eklöf
Ann Gustavsson
Dan Jibréus
Maria Josephson
Lena Lennerhed
Olof Ljungström
Daniel Normark
Johanna Ringarp
David Thorsén

Förord av Niklas Juth, Gert Helgesson och Niels Lynöe, Karolinska Institutet:

"Föreliggande antologi är ett utmärkt exempel på de slags analyser som ger en fördjupad förståelse av utvecklingen i den moderna medicinens värderings- och föreställningsvärld. Den sätter på ett unikt sätt ljus på de svenska medicinska och medicinetiska kontroverserna. … Då medicinen idag är en angelägenhet för alla i samhället så har boken ett värde för en bred läsekrets. För medicinen och den medicinska etiken bidrar den till att leva upp till den klassiska devisen:
känn dig själv."

Ur förordet av Niklas Juth, Gert Helgesson & Niels Lynöe, Karolinska Institutet

 

Om Medicinska Moraler

"Antologin … är lättillgänglig och välgörande fri från akademisk jargong. Fallbeskrivningarna innehåller i sig tillräcklig dramatik för att inbjuda till sträckläsning, och analyserna är ofta utmanande för medarbetare i hälso- och sjukvården."

Kjell Asplund, Läkartidningen
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2019/Medicinska-skandaler-som-drev-utvecklingen/


"Medicinska moraler och skandaler är en utmärkt bok som kan intressera en stor läsargrupp."

Lars Svensson, BTJ-häftet

 

"Medicinska moraler och skandaler lämnar ett i alla stycken läsvärt och tankeväckande medicinhistoriskt bidrag, och rekommenderas varmt till alla med intresse för medicin, etik, vetenskap eller svensk modern historia."

Jonatan Samuelsson, Västerbottens-Kuriren
https://www.vk.se/2020-01-01/skandalerna-som-forandrar-medicinhistorien

 

"Gjennom ni ulike case-studier fra svensk 1900-talls medisin- og vitenskapshistorie får vi presenteret spennende etiske og vitenskapsteoretiske konflikter. […] Medicinska moraler och skandaler gir oss en motvekt til en stivnet forståelse av forskningsetikk".
Berge Solberg, Magasinet Forskningsetikk
https://www.etikkom.no/Aktuelt/Fagbladet-Forskningsetikk/arkiv/2020/2020-1/svenske-skandaler-under-lupen/

 

"välskriven och välredigerad: den utgör ett intressant urval svensk medicinhistorisk forskning anno 2019, alltsammans författat i föredömligt lättillgänglig stil … angelägen och läsvärd."

Jonatan Samuelsson, Lychnos

"Det här är en viktig bok som borde läsas av både de som arbetar inom den medicinska vetenskapen samt de som forskar på området. Men boken är dessutom skriven på ett sätt som gör att den tilltalar en mer allmän publik. Den är välskriven, tillgänglig och dess koppling till nutiden gör den än mer aktuell."

Petronella Rosenquist, Historisk tidskrift
https://historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/142/105

 

Tillbaka

 Webbdesign: idehjulet.se