Variola & Vaccinia - Om massvaccination och folkhälsopolitik, vaccinforskning och läkaretik

(Exempla 2016) Motzi Eklöf:

När några fall av smittkoppor upptäcktes i Malmö 1932, genomfördes den första massvaccinationen i Sverige av ett helt samhälle. Efteråt fick en relativt stor andel av befolkningen påtagliga hälsoproblem. Vaccinet från Statens bakteriologiska laboratorium hamnade i centrum för en djup konflikt mellan olika medicinska experter. Boken handlar om vad som hände i och kring Malmö 1932, varför det blev som det blev, hur det inträffade hanterades av allmänhet och myndigheter, och vilka konsekvenser som händelserna fick för vaccinationen i landet.

För första gången beskrivs här smittkoppsvaccinationens utveckling under svenskt 1900-tal. Forskaren och författaren Motzi Eklöf presenterar en rik kalejdoskopisk historieskrivning baserad på hittills opublicerat arkivmaterial. Här möts läkare och veterinärer, forskare och barnhemsbarn, vaccinationskritiker och tvångsanhängare, kalvar och kaniner, direktörer och riksdagsmän, bakteriologer och mikrober, smittkoppsfall och ympsjuka, levande och döda. Ständigt nya konstellationer och samband tonar fram och följs över tid och rum.

Den rikligt illustrerade boken utgör en fascinerande och lättillgänglig bakgrund även till dagsaktuella diskussioner om vaccinationer. Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med vaccinationsfrågan: vårdpersonal, folkhälsoarbetare, politiker, myndighetsutövare, medicinhistoriker, mikrobiologer och den intresserade allmänheten.

ISBN 978-919833190-5, Pris: 200 kr (beställning)      Utdrag

 

Om Variola & Vaccinia

"en intressant och välskriven bok som kan tilltala alla med intresse för medicinsk historia"

Lars Svensson, BTJ

 

"Jag läser … "Variola & Vaccinia" med stor behållning. Skildringen av smittkoppsutbrottet och beslutet om massvaccination samt den efterföljande hanteringen, både lokalt i Malmö och nationellt, har bäring också på vår egen tid. Boken kan varmt rekommenderas till alla med intresse för vaccinfrågor."
Per Hagstam, Läkartidningen
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2019/01/Vaccinationsdrama-med-baring-pa-var-egen-epok/


PÅ LIKNANDE TEMA

Eklöf, M. "Smittkoppsvaccinet i det svenska samhället. Vaccintillverkning vid Statens bakteriologiska laboratorium och betydelsen av motståndet mot den obligatoriska skyddskoppympningen", Temanummer: Vaccinationer. Från kokoppor till covid-19, Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsbok 2022, s. 15-36.

Eklöf M (2019) "Infekterad psykiatri. Experiment på Beckomberga sjukhus 1933-1934", i M Eklöf, red. Medicinska moraler och skandaler. Vetenskapens (etiska) gränser. Stockholm: Carlssons, s. 114-137.

"Politics of vaccination in Sweden. The National Bacteriological Laboratory SBL (1909-1993) and current debates", i: Stuart Blume & Baptiste Baylac-Paouly, Immunization and States. The Politics of Making Vaccines Routledge (2021). https://www.routledge.com/Immunization-and-States-The-Politics-of-Making-Vaccines/Blume-Baylac-Paouly/p/book/9780367672270

"Vaccinmotståndet har gamla anor", Under Strecket, Svenska Dagbladet, 18 september 2021, s. 46-47.
https://www.svd.se/vaccinmotstandet-har-gamla-anor.htm

"Vaccinets historia". anekdot.se, 31 mars 2021. https://anekdot.se/bildningspoddavsnitt/vaccinets-historia/

"Smallpox in Malmö, Sweden, 1932. Disputed knowledge of infection, contagion and vaccination in the Baltic Sea region", i: Nils Hansson & Jonatan Wistrand, red. Explorations in Baltic Medical History, 1850-2015. Rochester: Rochester University Press 2019, s. 87-112.

"Den obligatoriska smittkoppsvaccinationen ifrågasatt: Kättaren Israel Holmgren om kaninpassager, kårinstinkter och känsloskäl", Svensk medicinhistorisk tidskrift 2015 vol 19 nr 1, s. 157-180.

"Den prejudicerande pastorn. Jacobson v. Massachusetts - en svensk-amerikansk historia om staten och individen, smittkoppsvaccinationen och folkhälsopolitiken", Svensk medicinhistorisk tidskrift, 2018, vol 22 nr 1, s. 101-120.

Preventionens vapenvägrare: Samvete, vetenskap eller personlig erfarenhet - om (il)legitima skäl till undantag från obligatorisk smittkoppsvaccination (Socialmedicinsk tidskrift 2015)
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/viewFile/662-673/1179

"Etik och politik i epidemibekämpning", temanummer av Socialmedicinsk tidskrift nr 6 (2015)
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/108

"Koppor, kalvar och sjuka kor. En vaccinationshistoria", i M Eklöf, red. Humanimalt. Oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu. Exempla 2020, s. 79-84.

 

 Webbdesign: idehjulet.se