Startsida Forskning & information Formgivning & Förlag Bok & Papper Kontakt

Motzi Eklöf: Variola & Vaccinia - Om massvaccination och folkhälsopolitik, vaccinforskning och läkaretik (exempla 2016)

När några fall av smittkoppor upptäcktes i Malmö 1932, genomfördes den första massvaccinationen i Sverige av ett helt samhälle. Efteråt fick en relativt stor andel av befolkningen påtagliga hälsoproblem. Vaccinet från Statens bakteriologiska laboratorium hamnade i centrum för en djup konflikt mellan olika medicinska experter. Boken handlar om vad som hände i och kring Malmö 1932, varför det blev som det blev, hur det inträffade hanterades av allmänhet och myndigheter, och vilka konsekvenser som händelserna fick för vaccinationen i landet.

För första gången beskrivs här smittkoppsvaccinationens utveckling under svenskt 1900-tal. Forskaren och författaren Motzi Eklöf presenterar en rik kalejdoskopisk historieskrivning baserad på hittills opublicerat arkivmaterial. Här möts läkare och veterinärer, forskare och barnhemsbarn, vaccinationskritiker och tvångsanhängare, kalvar och kaniner, direktörer och riksdagsmän, bakteriologer och mikrober, smittkoppsfall och ympsjuka, levande och döda. Ständigt nya konstellationer och samband tonar fram och följs över tid och rum.

Den rikligt illustrerade boken utgör en fascinerande och lättillgänglig bakgrund även till dagsaktuella diskussioner om vaccinationer. Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med vaccinationsfrågan: vårdpersonal, folkhälsoarbetare, politiker, myndighetsutövare, medicinhistoriker, mikrobiologer och den intresserade allmänheten.

ISBN 978-919833190-5, Pris: 200 kr (beställning)

 

Om Variola & Vaccinia

"en intressant och välskriven bok som kan tilltala alla med intresse för medicinsk historia"

Lars Svensson, BTJ

 

"Jag läser … "Variola & Vaccinia" med stor behållning. Skildringen av smittkoppsutbrottet och beslutet om massvaccination samt den efterföljande hanteringen, både lokalt i Malmö och nationellt, har bäring också på vår egen tid. Boken kan varmt rekommenderas till alla med intresse för vaccinfrågor."
Per Hagstam, Läkartidningen
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2019/01/Vaccinationsdrama-med-baring-pa-var-egen-epok/


Motzi Eklöf är docent i hälsa och samhälle och verksam som vård- och medicinhistoriker. Bland tidigare böcker, utgivna på annat förlag, kan nämnas Kurkulturer (2008), Läkare och läkekonster (2010) och Homeopati i Sverige - en kontroversiell medicinhistoria (2014).

Boken finns för bokhandel på Bokinfo samt för köp i sedvanlig näthandel eller bokhandel.


PÅ LIKNANDE TEMA

Preventionens vapenvägrare: Samvete, vetenskap eller personlig erfarenhet - om (il)legitima skäl till undantag från obligatorisk smittkoppsvaccination (Socialmedicinsk tidskrift 2015)
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/viewFile/662-673/1179

"Den prejudicerande pastorn. Jacobson v. Massachusetts - en svensk-amerikansk historia om staten och individen, smittkoppsvaccinationen och folkhälsopolitiken", Svensk medicinhistorisk tidskrift, 2018, vol 22 nr 1, s. 101-120.


Webbdesign: idehjulet.se