Löftesrik svensk bakteriologi under 1900-talets första decennier. Men ibland går det fel.

Ett spädbarn dör i stelkramp efter en injektion med antidifteriserum från Statsmedicinska anstaltens medicinsk-bakteriologiska laboratorium. Detta utlöser en kedja av händelser som starkt påverkar relationen mellan läkare och veterinärer och organisationen av landets tidiga framställning av serum.

Fallet Blända beskriver den skakiga inledningen på bakteriologins institutionalisering i Sverige. Mycket står på spel: allmänhetens förtroende för de medicinska myndigheterna, för serum och vaccin, och den medicinska vetenskapens förmåga att upprätthålla sin auktoritet.

Boken är baserad på grundliga källstudier och är rikligt illustrerad. Den kompletterar Variola & Vaccinia (2016), om smittkoppsvaccin från anstaltens efterföljare Statens bakteriologiska laboratorium.

Motzi Eklöf är docent och verksam som vård- och medicinhistoriker. Hon har tidigare skrivit om bl.a. läkarroller och läkaretik, kurortskulturer och kontroverserna kring homeopatin.

Boken är utgiven maj 2018.        Utdrag

ISBN 978 91 983319 2 9    Pris: 200 kr (beställning)

 

Om Fallet Blända

"Det är en mycket välskriven bok, som kan vara av intresse för alla som vill läsa om medicinhistoria."

Lars Svensson, BTJ


"En läsvärd och väl sammanhållen skildring […] gripande och spännande medicinhistoria, som både handlar om vetenskap och människoöden."

Nils-Erik Landell, Svensk medicinhistorisk tidskrift

 

"Vaccinationsdrama med bäring på vår egen tid"

Per Hagstam, Läkartidningen
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2019/01/Vaccinationsdrama-med-baring-pa-var-egen-epok/

 

PÅ LIKNANDE TEMA

Eklöf M (2019) "Pettersson & Macchiarini. Medicinvetenskaplig krishantering - ett slags hundraårsjubileum", i M Eklöf, red. Medicinska moraler och skandaler. Vetenskapens (etiska) gränser. Stockholm, Carlssons, s. 26-46.

"Hotande forskarimport (och export). En strid kring Statens bakteriologiska laboratorium", i Främmande nära. Människor och medicin över gränserna förr och nu. Exempla 2021, s. 103-109.


Webbdesign: idehjulet.se