Exempla förlagsverksamhet är inriktad på utgivning inom det kulturhistoriska området.

Särskilda ämnesområden är hälsa och samhälle, vårdens och medicinens historia och etik, samt litteratur och fotografi i retrospekt.

Vi åtar oss även lektörs- och redaktörsuppdrag, korrekturläsning och grafisk formgivning inom ramen för förlagets utgivningsprofil.

Recensionsexemplar av förlagets böcker skickas gärna till etablerade recensenter.

Gå gärna in på
bok & papper
för att upptäcka fler böcker och pappersvaror till försäljning.

Förlaget läser manus inom den kulturhistoriska utgivningsprofilen endast efter positivt förhandsbesked på förfrågan via e-post.

Exempla är medlem i NOFF, Nordiska Oberoende Förlags Förening.

Återförsäljare kan köpa böckerna via Bokinfo och Stjärndistribution: order[at]sdist.se.

 

Böckerna kan beställas direkt via förlaget eller via sedvanlig näthandel.

     
   
     

150 kr

Ett kulturhistoriskt hus i Malmköping

   
     
     

190 kr

Mushroom Hunting
Utkommer juli 2023

230 kr

Järnöverskott & Åderlåtning

230 kr

Det obändiga livet

     
     
190 kr

Lär hunden söka svamp

230 kr

Läs mer

230 kr

Björnkulten - Myten, kvinnan, naturen
     
200 kr

Läs mer

200 kr

Läs mer

200 kr

Läs mer

     


250 kr

Läs mer


190 kr

Läs mer  


150 kr

läs mer

 

   
     

 

200 kr

 läs mer  

200 kr

läs mer

NYTRYCK 200 KR

Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Webbdesign: idehjulet.se