Exempla förlagsverksamhet är inriktad på utgivning inom det kulturhistoriska området.

Särskilda ämnesområden är hälsa och samhälle, vårdens och medicinens historia och etik, samt litteratur och fotografi i retrospekt.

Vi åtar oss även lektörs- och redaktörsuppdrag, korrekturläsning och grafisk formgivning inom ramen för förlagets utgivningsprofil.

Recensionsexemplar av förlagets böcker skickas gärna till etablerade recensenter.

Gå gärna in på
bok & papper
för att upptäcka fler böcker och pappersvaror till försäljning.

Förlaget läser manus inom den kulturhistoriska utgivningsprofilen endast efter positivt förhandsbesked på förfrågan via e-post.

Exempla är medlem i NOFF, Nordiska Oberoende Förlags Förening.

Återförsäljare kan köpa böckerna via Bokinfo och Stjärndistribution: order[at]sdist.se.

 

Böckerna kan beställas direkt via förlaget eller via sedvanlig näthandel.

     
     
UTGIVET:    
     
     

220 kr

Järnöverskott & Åderlåtning

220 kr

Det obändiga livet

180 kr

Lär hunden söka svamp
     
   


220 kr

Läs mer

230 kr

Björnkulten - Myten, kvinnan, naturen

200 kr

Läs mer

     


200 kr

Läs mer


200 kr

Läs mer


250 kr

Läs mer

 

   
     


180 kr

Läs mer  


150 kr

läs mer


200 kr

 läs mer  

     

 

 

200 kr

läs mer

NYTRYCK! 200 kr

Läs mer

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Webbdesign: idehjulet.se