Startsida Forskning & information Formgivning & Förlag Bok & Papper Kontakt

Exempla förlagsverksamhet är inriktad på utgivning inom det kulturhistoriska området.

Särskilda ämnesområden är hälsa och samhälle, vårdens och medicinens historia och etik, samt litteratur och fotografi i retrospekt.

Vi åtar oss även lektörs- och redaktörsuppdrag, korrekturläsning och grafisk formgivning inom ramen för förlagets utgivningsprofil.

Recensionsexemplar av förlagets böcker skickas gärna till etablerade recensenter.

Gå gärna in på
bok & papper
för att upptäcka fler böcker och pappersvaror till försäljning.

200 kr

 läs mer

200 kr

läs mer

150 kr

läs mer

     

NYTRYCK! 200 kr

Läs mer

Prel. omslag. Utgivning 2020

Läs mer

 

 

 
  Böckerna kan beställas direkt via förlaget eller via sedvanlig näthandel.

Webbdesign: idehjulet.se