Exempla förlagsverksamhet är inriktad på utgivning inom det kulturhistoriska området.

Särskilda ämnesområden är hälsa och samhälle, vårdens och medicinens historia och etik, samt litteratur och fotografi i retrospekt.

Vi åtar oss även lektörs- och redaktörsuppdrag, korrekturläsning och grafisk formgivning inom ramen för förlagets utgivningsprofil.

Recensionsexemplar av förlagets böcker skickas gärna till etablerade recensenter.

Gå gärna in på
bok & papper
för att upptäcka fler böcker och pappersvaror till försäljning.

Förlaget läser manus inom den kulturhistoriska utgivningsprofilen endast efter positivt förhandsbesked på förfrågan via e-post.

Exempla är medlem i NOFF, Nordiska Oberoende Förlags Förening.

Återförsäljare kan köpa böckerna via Bokinfo och Stjärndistribution: order[at]sdist.se.

 

Böckerna kan beställas direkt via förlaget eller via sedvanlig näthandel.

     
KOMMANDE:    
     
   
     
Järnöverskott & Åderlåtning    
     
UTGIVET:    
     
     

220 kr

Det obändiga livet

180 kr

Lär hunden söka svamp

220 kr

Läs mer

     
230 kr

Björnkulten - Myten, kvinnan, naturen


200 kr

Läs mer


200 kr

Läs mer

 

   
     


200 kr

Läs mer


250 kr

Läs mer


180 kr

Läs mer  

     

150 kr

läs mer


200 kr

 läs mer  


200 kr

läs mer

     

NYTRYCK! 200 kr

Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Webbdesign: idehjulet.se